Hướng dẫn cách quy đồng mẫu số cho học sinh tiểu học

Quy đồng mẫu số là dạng bài tập cơ bản giúp các bạn học sinh rèn kỹ năng tính toán nhanh gọn, được áp dụng để giải nhiều bài tập phức tạp hơn. Chúng ta cùng học cách quy đồng mẫu số trong bài sau đây nhé.

CÁCH QUY ĐỒNG MẪU SỐ

Quy đồng mẫu các phân số là gì? Là thao tác biến đổi các phân số về dạng mới sao cho các phân số mới này có mẫu giống nhau.

1. Quy đồng mẫu số các phân số với mẫu số không chia hết cho nhau

+ Cho hai phân số: a/b và c/d (c khác d)

Quy đồng mẫu số như sau: a/b = axd/bxd; c/d= cxb/dxb

2. Quy đồng mẫu số các phân số có mẫu số chia hết cho nhau

+ Cho hai phân số a/b và c/d 

Nhân cả tử và mẫu của phân số với 1 số m ta được công thức: a/b và c/d = cxm/dxm.

– Các bước quy đồng mẫu các phân số:

Bước 1: Tìm BCNN của các mẫu số. Khi đó, ta chọn BCNN này làm mẫu số chung.

Có 3 cách để tìm ra mẫu số chung của hai phân số phụ thuộc vào từng loại phân số khác nhau bao gồm:

– Mẫu số chung là mẫu số lớn hơn

– Mẫu số chung là mẫu số lớn hơn được gấp lên một số lần.

– Mẫu số chung là tích của hai mẫu số

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu số (bằng cách chia mẫu số chung cho từng mẫu số riêng).

Bước 3: Nhân tử số và mẫu số của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Nhân cả tử số và mẫu số của phân số cần quy đồng với cùng một số tự nhiên để được mẫu số chung

Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

b) Nếu mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau:

– Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.

– Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.

– Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

– Giữ nguyên phân số thứ hai.

Chú ý: ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CHI TIẾT

Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số hai phân số ⅓ và ⅖

=> Mẫu số chung (MSC)  = 3×5=15

=> Quy đồng mẫu số hai phân số ta có:

⅓= 1×5/3×5= 5/15

⅖= 2×3/5×3= 6/15

Kết luận: Vậy sau khi quy đồng 2 phân số trên chúng ta được 2 phân số mới là 5/15 và 6/15. 

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số hai phân số 4/25 và 72/100

=> Ta có thể nhận ra 100 chia hết cho 25 được 4. Vậy 100 là mẫu số chung của hai phân số đã cho.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài 1: 

a) Viết các phân số lần lượt bằng 7/ 9 và 5/12 và có mẫu số chung là 36.

b) Hãy viết 4 và 21 thành hai phân số đều có mẫu số là 7; là 14.

C) Hãy viết 88 và 8 thành hai phân số đều có mẫu số là 11; là 22.

Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

a. 8/21 và 5/46

b. 2/10 và 9/18

c. 4/16 và 5/21

d. 2/8 và 10/40

e. 5/18 và ⅓

f. 15/30 và ⅛

g: ⅘ và 6/30

Bài 3: Rút gọn phân số và quy đồng mẫu số:

a. 5/10 và 25/75

b. 42/56 và 18/48

c. 27/81 và 57/76 và 35/84

d. 20/48 và 4/20 và 16/32

Trên đây là những cách quy đồng mẫu số cơ bản nhất trong sách giáo khoa lớp 4. Các bạn hãy làm bài tập thực hành thường xuyên để nắm chắc phần kiến thức này. Chúc các bạn học tập thật tốt.