Ôn thi vào lớp 10 môn Văn chủ đề TỪ LOẠI và THÀNH PHẦN CÂU

Ôn thi vào lớp 10 môn Văn là một thử thách lớn với nhiều bạn học sinh bởi đây là môn có nhiều kiến thức khó nhớ, cần đến sự tư duy ngôn ngữ và hành văn khéo léo. Để ăn điểm nhanh gọn trong câu 1 của đề thi, các bạn cần nắm chắc các từ loại và thành phần câu. Sau đây là kiến thức Chính xác tổng hợp cho các bạn.

Read more

Ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử với 9 câu hỏi về Cách mạng tháng 8

Phần nội dung về Cách mạng tháng 8 (từ 1939 đến 1945) là phần nội dung rất quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong đề ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử. Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp 9 câu hỏi phổ biến nhất (kèm câu trả lời) để hỗ trợ các bạn ôn thi nhanh gọn hơn.

Read more

Hướng dẫn các cách mở bài cho “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”

Những hướng dẫn cách mở bài cho “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” của tác giả Đặng Trần Côn dưới đây là gợi ý cho các bạn học sinh lớp 10 có thêm nhiều cách tiếp cận tác phẩm. Từ đó tăng thêm vốn từ, cảm xúc để biết cách viết mở bài hay, cô đọng nhất.

Read more