Ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử với 9 câu hỏi về Cách mạng tháng 8

Phần nội dung về Cách mạng tháng 8 (từ 1939 đến 1945) là phần nội dung rất quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong đề ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử. Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp 9 câu hỏi phổ biến nhất (kèm câu trả lời) để hỗ trợ các bạn ôn thi nhanh gọn hơn.

ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN LỊCH SỬ GIAI ĐOẠN 1939 – 1945

Câu 1: Tình hình Thế giới và Đông Dương khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ như thế nào

– Tình hình thế giới:

 • Tháng 9/1939 Đức tấn công Ba Lan châm ngòi chiến tranh thế giới
 •  Đức tấn công Pháp. Năm 1940 Chính phủ Pháp đầu hàng PX Đức 
 • Ở Viễn Đông quân Nhật đẩy mạnh xâm lược TQ, tiến sát biên giới Việt – Trung.
 • Ở Đông Dương, Quân Nhật dần dần từng bước biến Đông Dương thành thuộc địa của chúng.
 • Pháp cấu kết với Nhật áp bức bóc lột người nhân dân Đông Dương trong đó có Việt Nam.

– Tình hình Việt Nam:

 • Thực dân Pháp đàn áp mọi phong trào cách mạng và thỏa hiệp với Nhật tại khắp miền Bắc
 • Phát xít Nhật ập hợp bọn tay sai tuyên truyền, lừa bịp để đánh Pháp ra khỏi Việt Nam, dần chiếm lấy Việt Nam.

Câu 2: Hãy kể tên những cuộc khởi nghĩa vũ trang tại Việt Nam khi diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai? Kết quả và ý nghĩa lịch sử?

– Những cuộc khởi nghĩa vũ trang:

 • Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940)
 • Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940)
 • Cuộc binh biến Đô Lương (13/1/1941)

– Kết quả: Bị thất bại hoàn toàn 

– Ý nghĩa:

 • Dâng cao tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước.
 • Đảng CS Đông Dương có bài học kinh nghiệm về Khởi nghĩa vũ trang; xây dựng lực lượng và chiến tranh du kích.

Câu 3: Năm 1941 Thế giới và trong nước có chuyển biến gì? Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 có những Quyết định quan trọng nào?

– Thế giới: Đức tấn công nước Liên Xô, Thế giới chia thành 2 thái cực: một bên là lực lượng dân chủ tiến bộ do Liên Xô đứng đầu; một bên là khối Phát xít Đức-Ý-Nhật. 

– Trong nước: Mâu thuẫn giữa nhân dân với Nhật và Pháp ngày càng gay gắt và cần một trận chiến lớn để thay đổi sự áp bức này. 

Đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và họp tại Pác Bó (Cao Bằng).

Pác Bó – Nơi diễn ra cuộc họp khi Bác về nước trực tiếp lãnh đạo

Câu 4: Tại sao Đảng chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

Lý do:

– Mâu thuẫn giữa nhân dân với thực dân ngày càng tăng cao

– Nhiều cuộc đấu tranh nổ ra tiêu biểu là cuộc K/N Bắc Sơn (9/1940); cuộc K/N Nam Kỳ (11/1940); Cuộc binh biến Đô lương (1/1941). Dù thất bại nhưng mang lại nhiều bài học quý giá cho các trận chiến sau. 

– Tận dụng sự ủng hộ của Liên Xô thời bấy giờ.

Câu 5: Tại sao Nhật đảo chính Pháp và Pháp thất bại như thế nào? 

* Nhật đảo chính Pháp vì 4 lý do:

– Cả hai bên lợi dụng nhau nên càng về sau mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp càng sâu sắc.

– Năm 1945 chiến tranh thế giới thứ hai làm phe phát xít liên tiếp bại trận 

* Thất bại của Pháp: 

– Đêm 9/

3/1940 Nhật tấn công Pháp trên toàn cõi Đông dương, quân Pháp bị bất ngờ nên chống cự yếu ớt, và chỉ sau vài giờ chiến đấu đã đầu hàng và dâng toàn bộ Đông dương cho Nhật.

Câu 6: Thay đổi trong công cuộc cách mạng tháng 8/1945 là gì?

– Tháng 8/1945 Hội nghị Đảng toàn quốc tại Tân trào-Tuyên Quang quyết định phát lệnh tổng khởi nghĩa, nổi dậy dành  lại chính quyền trong cả nước. 

– Ngày 17/8/1945 Đại hội quyết định: Quốc kỳ lấy là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca (Nhạc sĩ Văn Cao), đặt tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thành lập ủy ban giải phóng để chuẩn bị những công việc cuối cùng cho tổng k/n

Câu 7: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8/1945? 

Ý nghĩa lịch sử:

a) Đối với dân tộc:

– Cách mạng tháng 8/1945 đã phá tan được 2 chế độ áp bức hà khắc của Pháp và Nhật. Lật đổ chế độ phong kiến thối nát. Việt Nam cính thức trở thành một đất nước độc lập. 

– Cách mạng tháng 8 thành công mở ra kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp (công nhân, nông dân). Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

b) Đối với thế giới:

– Thắng lợi cách mạng tháng 8 là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhỏ bé vùng lên tự giải phóng khỏi ách nô lệ thực dân, đập tan âm mưu hèn mọn của thực dân.

– Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nước thuộc địa nửa thuộc địa trên thế giới.

– Nâng cao vị thế của đất nước Việt Nam trên thế giới.

Cách mạng tháng Tám

CÂU HỎI GIAI ĐOẠN SAU CÁCH MẠNG TỪ 1946 ĐẾN 1954

Câu 1: Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” trong thời gian nào?

Ngày 19/12/1946 Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến chống lại ách nô lệ của bọn thực dân. Bởi trước đó, Pháp khiêu khích gây chiến gửi 2 tối hậu thư buộc ta Việt Nam giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. 

Câu 2: Đường lối kháng chiến của ta là gì? 

Đường lối kháng chiến của ta theo Đảng và Bác Hồ là:

– Kháng chiến trên toàn dân. Tức mọi người dân dân đều tham gia chiến đấu với mọi vũ khí có trong tay, đặc biệt là các “chiến binh” là Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích.

– Kháng chiến toàn diện diễn ra trên khắp các lĩnh vực xã hội từ Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. đặc biệt là mặt trận quân sự.

– Kháng chiến phải chấp nhận trường kỳ và lâu dài. Vừa đánh giặc, vừa tranh thủ xây dựng phát triển lực lượng.

– Tự lực cánh sinh lúc cần thiết và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Hy vọng bài viết Ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử với 9 câu hỏi về Cách mạng tháng 8

sẽ là những thông tin hữu ích cho các bạn ôn thi vào lớp 10 hiệu quả. “Dân ta phải biết sử ta”, chúc các bạn ôn thi môn Lịch sử dân tộc hiệu quả và đạt được điểm tối đa.